16 ธ.ค. 2565  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดค่า PM 2.5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดค่า PM 2.5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนหน่วยงานจัดกิจกรรมหรือโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ กองกฎหมายได้ส่งมอบพันธุ์ไม้มงคลให้กับบุคลากรนำไปปลูกเพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วย